fbpx

Podsumowanie

Skąd pomysł by zorganizować tego typu wydarzenie?

Sławomir Krenczyk, prezes Fundacji ENEA

Jak postrzegać współpracę III sektora z biznesem i w jaki sposób wydarzenie takie jak to wpływają na te współpracę?

Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu –

Kim jest człowiek odpowiedzialny społecznie?

Jaś Mela, szef Fundacji Poza Horyzonty

Jakie są kluczowe czynniki sprzyjające budowaniu współpracy między biznesem a III sektorem?

Ewa Zamościńska, menedżer projektów, CSRinfo

Jaki wpływ na działanie podmiotu z III sektora mają zmiany zachodzące w społeczności lokalnej w mikroregionie?

Barbara Grochal – koordynator wolontariatu działającego na rzecz Hospicjum Palium – Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu

Galeria